Gener 2024

S'aprova inicialment per unanimitat el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el clima per a un Cardedeu 2050 neutre en emissions

Ja es coneix el cronograma del Pla Estratègic de Subvencions 2024 

En aquest primer ple de l'any s'aprova la modificació dels regidors i regidores del grup municipal d'ERC que formen part de les comissions de treball i seguiment d'àrees i en òrgans col·legiats, després de la presa de possessió de la regidora Núria Soldevila. Aquests dos punts s'aproven per majoria absoluta, amb les abstencions de la CUP.

S'aprova també, inicialment, per majoria absoluta i amb els vots en contra d'ERC i la CUP, la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM), amb aquests punts destacats:

  • Incorporació de la figura de la vicealcaldia en l'organització municipal
  • Aprovació de la divisió municipal en barris i de les regidories de barri
  • Adaptació de l'articulat en les actualitzacions legislatives

El següent punt en l'ordre del dia va ser l'aprovació, per unanimitat. de les tarifes urbanes del servei de taxi per a l'exercici de 2024.

En relació amb l'Ordenança General Municipal de Circulació de Cardedeu, el ple aprova el redactat per majoria absoluta i les abstencions de la CUP.

Pel que fa al Pla Estratègic de Subvencions per al 2024, que inclou el cronograma, s'aprova per majoria absoluta dels assistents,. amb les abstencions d'ERC i la CUP.

En relació amb l'increment de tarifes d'aigua que proposa l'empresa concessionària Aguas Potables y Mejoras de Cardedeu, totes les formacions polítiques del consistori voten per unanimitat desestimar la sol·licitud d'increment i requerir a l'empresa aquesta documentació acreditativa: rendiment de la xarxa i informació econòmica del servei, despreses i ingressos.

La sessió aprova  inicialment el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC), que inclou el Pla de transició energètica de Cardedeu cap a un 2050 neutre en emissions i el Pla de resiliència front el canvi climàtic del vallès Oriental i l'inventari base de les emissions de gasos d'efecte hivernacle del municipi. El text s'aprova per unanimitat dels assistents.

En el capítol de mocions, s'aprova, per unanimitat, la moció conjunta de tots els grups municipals per un consorci de la xarxa pedSr. Qlable del Vallès Oriental.

La moció de suport al poble palestí i de condemna de l'ocupació l'apartheid israelians i del genocidi a Gaza, que presenta la CUP, s'aprova per majoria absoluta, amb les abstencions de l'alcalde Josep Quesada i les regidores i regidors: Noelia Cortés, Víctor Serrano, Noelia Moreno, Xavier Feria, Ignasi Planas i Carme Mallorques.

Es dona compte també al ple del període mitjà de pagament de l'entitat, que és de 3,51 dies,  i la morositat del 2n i 3r trimestre de 2023. 

També es dona compte al ple de les actes de la Junta de Govern Local números 42 a 45/2021 i 1 i 2/2024 i dels decrets número 2021/1582 aL 2024/84 

 

Darrera actualització: 26.02.2024 | 11:05
Darrera actualització: 26.02.2024 | 11:05