Febrer 2024

Tots els grups municipals acorden la creació d'una comissió de seguiment del funcionament del CAP

S'aprova la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu i l'increment del 0'5% del complement específic

El Ple d'aquest mes de febrer amb la modificació de la relació de llocs de treball (RLT) de l'Ajuntament de Cardedeu, pel que fa a la creació del lloc de treball de Cap de Serveis Jurídics i la prolongació de jornada de treball d'Inspector de la Policia Local, un punt que és aprovat per majoria absoluta, amb els vots en contra d'Esquerra i la CUP.

Seguint amb l'RLT, s'aprova, en aquest cas per unanimitat, l'increment del 0,5% en el complement específic amb efectes des de l'1 de gener de 2023, 

El següent punt en l'ordre del dia és el de les tarifes dels serveis complementaris del Centre de Dia Les Teixidores, pel quel s'aprova l'increment del 3,9% de l'IPC per majoria absoluta, amb les abstencions dels membres de la CUP.

D'altra banda, s'aprova per majoria absoluta, amb l'abstenció de la CUP, l'expedient de concessió administrativa de domini públic per a l'ús privatiu i explotació del bar cafeteria del Pavelló Municipal d'Esports de Cardedeu, que es tramitarà per concurs. Es publicarà l'anunci de licitació al Perfil del Contractant.

En el capítol de mocions, no prospera i queda rebutjada per majoria absoluta la moció presentada per la CUP de suport a la pagesia en lluita i de promoció de polítiques per la sobirania alimentària a Cardedeu.

Paral·lelament, els grups municipals socialista, ERC, Junts per Cardedeu i Gent pel Canvi presenten una moció de szuport a la pagesia de Cardedeu, que és aprovada per majoria absoluta, amb l'abstenció de la CUP.

En relació amb la moció per a la millora de la línia R8, presentada per tots els grups municipals amb l'adhesió d'ERC, queda aprovada per unanimitat.

Conjuntament tots els grups municipals presenten i aproven per unanimitat una moció a proposta de la plataforma en defensa de la sanitat pública per sol·licitar la creació d'una comissió de seguiment del funcionament del CAP de Cardedeu

Darrera actualització: 12.04.2024 | 11:20
Darrera actualització: 12.04.2024 | 11:20