Ple 31 de març de 2022

El Ple del mes de març s'ha celebrat, com és habitual, l'últim dijous de mes. En aquesta ocasió, s'excusa l'absència de la regidora socialista Gloria de la Llave.  S'aproven en aquest ple les tarifes urbanes del servei de taxi per a l'exercici del present any, amb una baixada de bandera  de 3,53 euros i un preu per km urbà d'1.27 euros dels feiners, de dilluns a divendres de 8 a 20 h. Els feiners de 20 a 8 h, els dissabtes i festius, la baixada de bandera serà de 4,25 euros i el preu per quilòmetre urbà d'1,31. euros. La tarifa al complet queda aprovada per unanimitat dels assistents.

Un altre dels puints de l'ordre del dia ha estat l'aprovació de la constitució de la Comissió Ciutadana de Gent Gran de Cardedeu, que presideix l'alcalde Enric Olivé, amb la vicepresidència primera de Carme Ruiz i les vocalies següents: Mercè Jubany, Benet Romero, Daniel Benaiges, Carme Ruiz, Jordi Mayol, Laura Rosillo i Nina Martí, Meritxell Roca. S'aprova en aquest punt, de manera inicial, el reglament d'organització. Aquuest punt queda aprovat per unanimitat.

També queda aprovat per unanimitat l'aprovació de la sol·licitud i la signatura de la pròrroga del conveni interadministratiu entre el departament de Drets Socials de la Generalitat i l'Ajuntament de Cardedeu per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran "Les Teixidores".

En el capítol de mocions, es rebutja la presentada pel Grup Municipal Socialista per al control ètic poblacional dels seglars a Cardedeu. Les votacions a favor han estat del grup municipal socialista, del Junts, En Comú Podem, Ciutadans i GPC. Hi ha votat en contra l'equip de govern.

La moció en defensa del cànon de residus a Catalunya que presenta ERC i la CUP, queda aprovada amb els vots a favor de l'equip de govern, Junts i En Comú Podem; els vots en contra de socialistes i ciutadans i l'abstenció de GPC.

Per últim també s'aprova la moció en suport al dret d'autodeterminació del poble sahrauí que presenten conjuntament ERC i CUP, amb les abstencions de socialistes i ciutadans.

Darrera actualització: 23.05.2022 | 15:15
Darrera actualització: 23.05.2022 | 15:15