Ple 28 d'abril de 2022

El quart ple de l'any se celebra el 28 d'abril, de manera presencial, a la Sala de les Columnes de l'Ajuntament. Excusa la seva assistència la regidora Gloria de la Llave, del grup socialista.

Es proposa en aquest ple l'aprovació de la plantilla de personal 2022, que inclou diverses modificacions de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Cardedeu, que implica la creació, la modificiació i l'extinció d'algunes places. Concretament: 

  • Creació d’1 lloc de treball de tècnic/a de desenvolupament local - ocupació (laboral A2).
  • Creació d’1 lloc de treball de tècnic/a de desenvolupament local – promoció econòmica (laboral A2), per desenvolupar els projectes de l’àmbit d’agroeconomia.
  • Creació d’1 lloc de treball d’educador/a social (laboral A2 al 50%).
  • Creació d’1 lloc de treball de tècnic/a auxiliar de so, llums i audiovisuals (laboral C1) al 70%.
  • Modificació d’1 lloc de treball de tècnic/a auxiliar de tècnic/a de so, llums i audiovisuals (laboral C1 del 100% al 70%).
  • Creació d’1 lloc de treball tècnic/a de serveis econòmics (funcionari A2).
  • Extinció de 7 places de personal Aux. Administratiu, (funcionari C2)

Aquesta votació s'aprova per majoria absoluta, amb els vots enj contra del grup socialista i les abstencions de Junts i Ciutadans.

Pel que fa al punt que tracta la modificació de la relació de llocs de treball (RLT), aquest punt s'aprova també per majoria absoluta, amb els vots en contra del PSC i les abstencions de Junts i de Ciutadans.

El següent punt que s'ha aprovat inicialment és la modificació de l'ordenança municipal reguladora de la via pública de Cardedeu, que respon a la demanda de nous aforaments d'acord amb les noves necessitats post-Covid, l'adequació de l'ocupació de la via pública per les terrasses de bars i restaurants i donar més protagonisme als espais airejats. Aquesta proposta s'aprova per unanimitat dels assistents.

D'altra banda, es presenten en aquest ple dues mocions:

  • Moció sobre el programa espia de vigilància Pegasus i altres programes equivalents, que presenta el grup municipal En Comú Podem. S'aprova aquesta moció per majoria absoluta, amb els vots en contra dels representants socialistes, de Junts i de Ciutadans.
  • Moció per la millora i la rehumanització del sistema sanitari, que presenta el grup municipal de Ciutadans. S'aprova per majoria absoluta, amb el vot contrari d'En Comú Podem i les abstencions de la CUP i de Junts.

 

 

Darrera actualització: 23.05.2022 | 15:16
Darrera actualització: 23.05.2022 | 15:16