Ple ordinari 31 març 2022

Dimecres, 20 d'abril de 2022 a les 12.00 h

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió nº2/2022 del Ple municipal, corresponent a la sessió del dia 24/02/2022.
 
Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 24/02/2022:
2. Aprovació de les tarifes urbanes del servei de taxi per a l'exercici 2022.
3. Aprovació de la constitució de la Comissió ciutadana de gent gran de Cardedeu i del seu reglament. 
4. Aprovació de la sol·licitud i la signatura de la pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de Drets socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu, per a la prestació del servei de Centre de dia per a gent gran “Les teixidores”, amb data d’efecte 1 de gener de 2023. 

II. MOCIONS:
5. Moció per a un control ètic poblacional dels senglars a Cardedeu, que presenta el grup municipal del Partit Socialista (PSC).
6. Moció en defensa del cànon de residus a Catalunya, que presenten el grup municipal d'Esquerra Republicana (ERC) i el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP).

Moció NO dictaminada a la Comissió Informativa:
7. Moció de declaració de la Coordinadora catalana d'ajuntaments solidaris amb el Poble sahrauí i de la Federació d’associacions catalanes amigues del Poble sahrauí en suport al dret d'autodeterminació del Poble sahrauí, que presenten conjuntament el grup municipal d'Esquerra Republicana (ERC) i el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP).   
 
III. PART DE CONTROL:
8. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 07 a 11/2022.
9. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia, núm. 2022/211 al 2022/295.
 
10. Informacions diverses.
11. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 20.04.2022 | 11:53