Ple ordinari 31 gener 2019

Divendres, 8 de febrer de 2019 a les 13.00 h

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Acta de la sessió núm. 10/2018 corresponent al Ple ordinari del dia 29 de novembre de 2018 .

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 24 de gener de 2019:

2. Modificació del règim de dedicació dels regidors/es electes.

3. Proposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de jutge de pau titular de Cardedeu.

4. Aprovació de la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local per a l'adopció de tots els acords necessaris per aprovar definitivament el projecte i tramitar la licitació de les obres de rehabilitació de la Tèxtil Rase de Cardedeu per a usos culturals.

5. Nomenar "Jardí Lluís Companys" a l'espai públic situat al pati de darrera de l'edifici de l'Ajuntament de Cardedeu.

6. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de la intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives del municipi de Cardedeu.

7. Aprovar l'establiment del servei públic d'aparcaments segurs de bicicletes complementari als mitjans de transport públic de Cardedeu (Bicicleda).

8. Modificació ordenances fiscals 2019 (of núm. 10).

9. Aprovació de la pròrroga del servei de neteja viària i del servei de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu.

10. Moció a favor de l'absolució dels presos i preses polítiques i exiliats i exiliades polítiques, que presenten els grups municipals ERC, CUP, PDeCAT-DC I GPC.

Propostes no dictaminades a la comissió informativa:

11. Declarar la caducitat de l'expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex, al municipi de Cardedeu.

12. Incoar expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex, al municipi de Cardedeu.

II.PART DE CONTROL:

13. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.

14. Donar compte dels decrets d'Alcaldia núm. 869/2018 al 57/2019 al Ple 31-01-19.

15. Informacions diverses.

16. Precs i preguntes.

 

 

 

Darrera actualització: 24.04.2019 | 09:41