Ple ordinari 29 abril 2021

Divendres, 14 de maig de 2021 a les 12:00

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:
1. Aprovació de la celebració de la sessió de forma telemàtica.  
2. Aprovació de l’acta de la sessió nº 3/2021 del Ple, corresponent a la sessió del dia 25/03/2021.  

Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 22/04/2021:
3. Aprovació definitiva del canvi de gestió del servei de neteja viària, recollida de trastos vells i altres andròmines en el terme municipal de Cardedeu.  
4. Resolució del recurs pel canvi de nom del carrer Pere Mercader pel de Lluïsa Oller.  
5. Aprovació de la segona verificació del text refós en relació amb la modificació de les fitxes E-82 i e-92 del Pla especial i Catàleg del Patrimoni arquitectònic i urbanístic de Cardedeu (PECPAUC).
6. Sol·licitud al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que declari Cardedeu àrea d’habitatge tens en aplicació a la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge.

II. MOCIONS:
7. Moció per promoure la creació d'una revista periòdica mensual que contribueixi a reactivar la vida local a Cardedeu, que presenta el grup municipal de Cs.
8. Moció de suport a l’alliberament de les patents, que presenta el grup municipal En Comú Podem (ECP), amb l'adhesió del grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) i del grup municipal de Gent pel Canvi (GpC).  

III. PART DE CONTROL:
9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 13 a 16/2021.  
10. Donar compte dels decrets de l'alcaldia núm. 2021/227 al 2021/337.
 
11. Informacions diverses.
12. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 14.05.2021 | 11:53