Ple ordinari 28 novembre 2019

Dilluns, 16 de desembre de 2019 a les 13.15 h

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:

1. Acta de la sessió del Ple del dia 24 d’octubre de 2019.

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 21/11/2019:

2. Bonificació ICIO 95% obra major edifici c. Serreta, núm. 1.

3. Modificació pressupostària 08/2019. Suplement de crèdit.

4. Aprovació inicial del Pressupost general de la corporació i de la plantilla del personal corresponent a l'any 2020.

5.  Aprovació de la revisió del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2019.

II. MOCIONS:

6. Moció de suport al Correllengua 2019, que presenta el grup municipal d'ERC, amb l'adhesió del grup municipal de la CUP i del grup municipal de JxC.   

7. Moció per promoure els estudis de ciències i tecnologia entre les dones, que presenta el grup municipal de Cs.

III. PART DE CONTROL:

8. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 38 a 42/2019.

9. Donar compte dels decrets de l’alcaldia núm. 877 al 976.

13. Informacions diverses.

14. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 16.12.2019 | 13:21