Ple ordinari 27 febrer 2020

Dimarts, 21 d'abril de 2020 a les 21.00 h

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió del ple nº1/2020, corresponent al dia 30/01/2020.

Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 20/02/2020:
2. Sol·licitud de subvenció del programa operatiu FEDER del projecte "Renovació de les instal·lacions de l'enllumenat, il·luminació i senyalització exterior".  

II. MOCIONS:
3. Moció sobre infermeria escolar permanent, que presenta el Grup municipal Socialista.

III. PART DE CONTROL:
4. Donar compte decrets d'Alcaldia núm. 54 al 152.   
5. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de la núm. 4 a la 7/2020.   

6. Informacions diverses.
7. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 21.04.2020 | 21:35