Ple ordinari 26 setembre 2019

Dimecres, 16 d'octubre de 2019 a les 10.00 h

Ordre del dia:
 

 1. ACTA DE LA SESSIÓ Nº 8/2019, CORRESPONENT AL PLE ORDINARI DEL DIA 25/7/2019.
   

     I PART RESOLUTIVA

 1. PRP2019/614   APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DEL TEATRE AUDITORI CARDEDEU, 4T TRIMESTRE 2019.
 1. PRP2019/647   NOMENAR ELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE PATRIMONI PER A LA LEGISLATURA 2019-23.  
 1. PRP2019/562   APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018.
   

II.MOCIONS:

 1. PRP2019/595   MOCIÓ RELATIVA A L'EMPADRONAMENT PROMOGUDA PER LA PLATAFORMA "VALLÈS ORIENTAL VOL ACOLLIR", QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP AMB L'ADHESIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC, PSC, JUNTS, GPC I ECP.
 1. PRP2019/615   MOCIÓ DE REBUIG A LA LLEI DE CONTRACTES DE SERVEIS A LES PERSONES, LLEI ARAGONÈS, QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP, AMB L’ADHESIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’EN COMÚ PODEM.

 

III.PART DE CONTROL:

 1. PRP2019/669   DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 610 AL 768.
 1. PRP2019/674   DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NºS 28 A 33/2019. 
   
 2. INFORMACIONS DIVERSES.

 

Darrera actualització: 25.11.2019 | 13:22