Ple ordinari 25 juny 2020

Dimarts, 28 de juliol de 2020 a les 13.00 h

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:
1. Aprovació de la celebració de la sessió de forma telemàtica.
2. Aprovació de l’acta de la sessió nº 4/2020 del Ple ordinari corresponent al dia 28/05/2020.

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 18 de juny de 2020:
3. Bonificació construcció centre ocupacional Fundació Lluisa Oller.  
4. Revisió de preus en l'any 2020 del servei de neteja viària i del servei de recollida de trastos vell i andròmines en el terme municipal de Cardedeu.  
 
II. PART DE CONTROL:
5. Donar compte dels informes trimestrals de morositat i PMP 1t 2020.
6. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Cardedeu de l'any 2019.
7. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de les sessions nº 16 a 19/2020.
8. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia núm. 2020/381 al 2020/452.

9. Informacions diverses.
10. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 28.07.2020 | 13:22