Ple ordinari 22 febrer 2018

Divendres, 23 de març de 2018 a les 13.00 h

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 1/2018, corresponent al Ple ordinari del dia 25/01/2018.

Assumptes dictaminats a la Comissió informativa del 15/02/2018:

2. Autorització de compatibilitat del Sr. A.P.A.

3. Autorització de compatibilitat de la Sra.M.I.S.

4. Aprovació inicial del "Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)" de Cardedeu. 

5. Aprovació inicial del projecte executiu de rehabilitació de la Tèxtil Rase de Cardedeu per a usos cutlurals. Fase 1 i fase 2.

6. Bonificació 95% obres Fundació Lluïsa Oller.

7. Acord inicial de la liquidació del contracte de concessió administrativa de la gestió dels serveis esportius a la piscina coberta municipal de Cardedeu en favor de l'empresa IGE BCN, S.L.

8. Moció per exigir a la Generalitat de Catalunya l'abonament del deute pendent de les escoles bressol, que presenta el grup municipal de PSC, amb l'adhesió del grup municipal del PDeCAT (CiU).

9. Moció sobre el cofinançament de les escoles bressol municipals, que presenta el grup municipal d'ERC, amb l'adhesió del grup municipal del PDeCAT (CiU).

II.PART DE CONTROL:

10. Donar compte dels decrets d'Alcaldia del núm. 2018/55 al 2018/120.

11. Donar compte dels acords de les actes de la Junta de Govern Local.

12. Informacions diverses. 

13. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 21.03.2019 | 10:00