Pla Local de Seguretat Viària

El Pla local de seguretat viària recull mesures concretes, tant correctores com preventives, per tal de millorar la seguretat viària al municipi. El PLSV se centra, entre d'altres àmbits, en la pacificació del nucli històric i en la millora de la visibilitat de les seves cruïlles, i en l'accessibilitat en els carrers secundaris del centre urbà i de les zones residencials. Entre d'altres, el PLSV fa propostes de millora en tres interseccions que han concentrat alguns accidents amb víctimes: la cruïlla entre l'avinguda d'Àngel Guimerà i l'avinguda Vilamajor; la cruïlla entre el carrer Doctor Klein i el carrer Montseny; i la cruïlla entre el carrer Llinars i l'avinguda Mare de Déu del Pilar.

La constant coordinació entre el Servei Català de Trànsit i la Policia de Cardedeu va portar a la signatura d'un conveni, al juliol de 2014, per redactar un Pla Local de Seguretat Viària a partir de les dades i l'assessorament de la Policia Local, amb l'objectiu de detectar els punts febles que ajudessin a reduir la sinistralitat a la xarxa viària urbana del nostre municipi. A partir d'aleshores, ambdós organismes han treballat plegats per analitzar les dades, la problemàtica específica i les vies per aconseguir una planificació i propostes per reduir els riscos i la sinistralitat en els propers anys.

El constant treball de prevenció ha fet que entre els anys 2009 i 2014 s'hagin reduït en més d'un 50% els accidents. Durant l'any 2009 van haver-hi 206 accidents amb 45 víctimes de diferent consideració, mentre que al 2014 la xifra es va reduir a 91 accidents amb 27 víctimes.

Podeu consultar el Pla local de seguretat viària al document adjunt.

Darrera actualització: 13.04.2018 | 14:56