Pla Local de Prevenció de Residus

Cardedeu duu a terme diverses accions amb l'objectiu de prevenir la generació de residus i millorar-ne la gestió municipal. Per això, s'ha elaborat el Pla Local de Prevenció de Residus municipals de Cardedeu, amb el qual el municipi aposta per planificar i aplicar una estratègia que permeti aconseguir arribar als objectius de reducció dels residus municipals generats amb la participació i sensibilització dels diferents agents econòmics i les entitats de Cardedeu, i amb la incorporació de valors, nous hàbits i actituds de consum que facin factible l'èxit del pla.

El Pla Local de Prevenció de Residus inicial comprenia les actuacions a realitzar durant el període 2013-2017. Ara, s'ha fet una revisió del Pla per al període 2019-2023, que recull:

  • Les actuacions proposades a l’anterior Pla: seguiment de l’estat d’execució
  • Document de seguiment del Pla i càlcul d’indicadors, segons la metodologia proposada en l’anterior estudi
  • Definició de nous objectius per el període 2019-2023
  • Noves propostes d’actuacions per el període 2019-2023

Podeu consultar el Pla complet al costat d'aquestes línies.

Darrera actualització: 18.05.2021 | 08:04