Pla director pels carrers arbrats i Pla estratègic dels carrers arbrats

Pla director pels carrers arbrats

Document que té per objectius conèixer l’estat actual de l’arbrat viari, definir els criteris pel disseny i la gestió dels carrers arbrats i disposar d’unes propostes concretes en una selecció de carrers. Consta d’una primera part d’anàlisi i diagnosi de l’estat de l’arbrat en els vials del municipi, seguidament d’un apartat on es defineixen criteris per al disseny dels carrers arbrats seguint criteris tècnics concrets. A més, al Pla també s’analitzen les espècies existents als carrers del municipi, la seva viabilitat segons tipologia d’arbrat i ubicació, i fa propostes de noves espècies a plantar, així com els criteris de plantació, al protecció de l’arbrat viari i propostes de manteniment. 

Pla estratègic dels carrers arbrats

El Pla estudia la secció i les característiques dels carrers, determina les espècies arbòries que la configuren i estudia l’estat actual dels arbres als carrers. També posa de manifest els conflictes més freqüents i proposa un pla d’actuació per a cadascun d'ells. 
El document defineix quines actuacions s’haurien de dur a terme per a cadascun dels carrers en relació a l’arbrat segons els criteris de reforma integral del carrer, substitució de l’espècie d’arbrat, supressió de l’alineació, etc, i defienxi una prioritat d'execució. 
Però, sobretot, se centra en propostes per a 9 casos concrets del municipi: carrer Manuel Carrasco i Formiguera, carrer Sant Ramon de Penyafort, carrer Lluís Llibre, avinguda Àngel Guimerà, avinguda Vilamajor, carrer Bellsolà, avinguda Eduard Corbella, avinguda Catalunya i carrer Carles Riba. Per a cadascun d’ells es fa una diagnosi de l’estat actual i es proposen diverses solucions a curt i mitjà-llarg termini per tal de millorar la qualitat de l’arbrat existent. 

Darrera actualització: 21.04.2023 | 11:09