Pla de Prevenció d’Incendis Forestals a les urbanitzacions i nuclis de població (PPU)

El Pla de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població (PPU)  és el document tècnic, redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, que conté la informació tècnica i administrativa necessària per a poder posar en pràctica les mesures de prevenció d’incendis forestals establertes en l’art 179. 4.1. a) i b) de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic que modifica l’art. 3 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

Aquestes mesures són:

  • Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys vint-i-cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida que compleixi les característiques que s’estableixen en el Decret 123/2005, de 14 de juny.
  • Mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones verdes interiors a la franja de protecció en les mateixes condicions que s’estableixen per a les franges de protecció.

L’objecte d’aquesta llei és establir mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de poblacions, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que els envolta.

Darrera actualització: 12.04.2023 | 14:57