Pla d’Actuació Municipal 2019-2023 (PAM)

Què és el PAM?
El Pla d’Actuació Municipal (PAM) o Pla de Mandat és el document on l’Ajuntament de Cardedeu estableix les prioritats per al mandat. S’hi detallen les principals accions que es duran a terme per tal d’assolir els objectius estratègics que s’han marcat. Tots els regidors i regidores del govern municipal han pres part en la seva elaboració i han establert conjuntament què és el que es comprometen a fer durant el període 2019-2023.

Per a què serveix?
El PAM serveix per explicitar el compromisos dels i de les responsables polítiques municipals davant de la ciutadania de Cardedeu per al mandat en curs. Mitjançant el PAM, l’Ajuntament explica els seus objectius i actuacions prioritàries per tal que tothom conegui els projectes previstos, en pugui valorar la seva adequació i el grau de compliment.

Un document estratègic
El PAM permet que tota l'estructura municipal tingui clar quins són els objectius prioritaris i quines són les accions a realitzar per tal d’assolir-los. Gràcies a aquesta priorització tots els departaments coneixen quines són les fites que s’hauran d'haver assolit quan la legislatura acabi, l’any 2023. El PAM també facilita el treball transversal en aquells objectius que impliquen diferents departaments i garanteix que tothom treballi amb uns objectius comuns.

Un document dinàmic
El PAM és el resultat de traduir els programes electorals i el pacte de govern en objectius i actuacions concretes. Aquest PAM, però, vol ser un document viu. Un document que permet concretar calendaris, pressupostos i responsabilitats en cadascuna de les actuacions previstes. Un document que millori els objectius del govern amb les revisions i propostes de la ciutadania de Cardedeu, que ha de tenir espais per redefinir-lo. Un document, finalment, que permeti que els ciutadans i ciutadanes puguin valorar l’actuació del govern en funció de l'encert en la priorització dels objectius, de la consistència de les accions plantejades per assolir-los, i del grau de compliment dels objectius una vegada acabi el mandat.

Per tant, i per fer efectiu aquest dinamisme, el govern de Cardedeu es compromet a examinar a mig mandat l’estat de compliment del PAM i fins i tot, si és convenient, redactar un segon PAM per a enfocar la finalització del mandat, eliminant aspectes ja aconseguits i mantenint (i reenfocant) aquells pendents de consecució.

Darrera actualització: 8.11.2019 | 13:58