Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible

El Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible s'ajusta al Pacte d'alcaldes/esses de la UE, iniciativa sorgida el 2008 en el marc de la Setmana Europea de l'energia Sostenible, i segueix la metodologia establerta des de l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat. El Pacte d'alcaldes/esses compromet als municipis adherits a aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant actuacions relacionades amb l'eficiència energètica i les fonts d'energies renovables. Representa una eina per implicar els governs locals en el compliment dels objectius contra el canvi climàtic de la Unió Europea per aconseguir els tres 20: la reducció del 20% dels GEH incrementant en un 20% l'eficàcia energètica i amb una contribució d'un 20% d'energies renovables.

A què es compromet el municipi?
- A superar la reducció d'emissions de GEH (Gasos amb Efecte d'Hivernacle) en més d'un 20% l'any 2020 als àmbits on té competència.
- A elaborar, en el termini d'un any, un PAES que inclogui un inventari d'emissions i un conjunt d'accions.
- A presentar cada dos anys un informe de seguiment del PAES a la Direcció General de Transport i Energia de la CE.
- A organitzar activitats dedicades a l'energia i al Pacte (dia de l'Energia).

Darrera actualització: 5.04.2018 | 15:05