Pla de suport econòmic i social per la Covid-19 i un centenar de mesures d’emergència i de suport social

El Ple municipal del mes de maig ha aprovat el Pla de Suport Econòmic i Social Covid-19 i les mesures d’actuació d’emergència i de suport social, un paquet d’un centenar de mesures encaminades a la reactivació econòmica i social amb l’objectiu d’apaivagar, el màxim possible, els efectes de la crisi de la pandèmia.

El Pla vol donar resposta a les necessitats dels col·lectius més vulnerables i els que han patit de forma més directa la crisi, tant a curt com a mig termini. Per això, a banda de les accions que ja s’han iniciat aquests mesos i que s’estan duent a terme per part dels diferents serveis municipals, les mesures que s’inclouen en aquest Pla tenen la finalitat d’incidir directament sobre l’economia i la ciutadania locals.

El document ha estat elaborat amb el suport del personal tècnic de l’Ajuntament, i és fruit d’un treball de col·laboració i consens de les regidores i regidors de tots els grups polítics que conformen el Ple municipal. Les mesures que s’hi inclouen afecten, de forma transversal, totes les àrees, regidories i serveis municipals, reconfigurant-les o reforçant-les en funció de les necessitats que vagin sorgint i, sempre, encaminades als col·lectius més vulnerables i afectats per la crisi.

En aquest sentit, el Ple municipal també ha aprovat una modificació pressupostària de 400.000 euros provinents del superàvit del romanent de tresoreria per a destinar-los a una línia de subvencions de reactivació econòmica local adreçades a empreses, professionals i autònoms, i al sector comercial. És previst que la convocatòria d’aquestes subvencions s’aprovi ben aviat i les bases es facin públiques al llarg dels propers quinze dies. 

El Pla de suport econòmic i social per la Covid-19 es pot consultar al costat d'aquestes línies. A continuació detallem les principals línies del Pla, amb algunes de les mesures i actuacions concretes que s’hi recullen:

Col·lectius més vulnerables. Les actuacions van encaminades a donar resposta a les necessitats bàsiques. Entre d’altres, el Pla contempla:

 • Ampliació dels ajuts del lloguer/hipoteca fins a un màxim 2.100 € (fins ara 1.200 €) o 3 mesos; i ampliació de l’allotjament d’urgència a 900 € per persona (fins ara 231 €).
 • Increment fins a 110.000 € de la partida municipal per a la compra d’habitatge (fins ara 80.000).
 • Ampliació del pressupost d’activitats d’estiu fins a 20.000 €, augmentant el preu subvencionat (fins ara 11.000 €); així com ampliació de la partida de les activitats extraescolars.
 • Increment de l’aportació per a les beques menjador per part de Ajuntament, com a complement de l’aportació de la Generalitat, arribant el proper curs fins al 95% del seu cost (famílies només el 5% del cost).
 • Augment de la partida d’ajuts assistencials en cas que s’exhaureixi i sigui necessària una dotació extraordinària.
 • Impuls d’un nou Consell de la Gent Gran per abordar qüestions com la salut, l’atenció assistencial, la vida acompanyada, la solitud o l’habitatge.

Educació i formació. Les mesures tenen per objectiu que l’alumnat de Cardedeu estigui en igualtat de condicions, i garantir la seguretat de tothom de cara al retorn a les aules. Algunes de les mesures:

 • Escoles bressol: manteniment de la tarifació social i ampliació de les places segons l’evolució de les preinscripcions. 
 • Suport per a la connectivitat a Internet de 24 famílies i repartiment de 106 ordinadors portàtils dels centres per a famílies que no en disposen. 
 • Elaboració d’un pla de desconfinament local, conjuntament amb els centres educatius on, entre d’altres, s’establirà l’ús dels equipaments municipals com a equipaments educatius durant el curs 2020-2021, si fos necessari. 
 • Posar en valor l’escola d’adults perquè continuï essent un recurs destinat a complementar la formació de les persones, per adquirir noves capacitacions, i perquè esdevingui una oportunitat per encarar el futur amb millors condicions. Amb aquest objectiu, ja s’ha iniciat una nova licitació del servei incrementant un 50% la dotació pressupostària. 

Reactivació econòmica. Com el seu nom indica, es tracta d’un paquet d’actuacions per reactivar l’economia local en tots els seus àmbits. Algunes de les mesures són:

 • Dotació de 400.000 € destinada a subvencions per a la reactivació econòmica local pels sectors més afectats: empreses, professionals i autònoms, i comerços.
 • Creació de vals de compra per a les famílies que s’han quedat sense ingressos arran de la crisi, que es podran bescanviar als comerços locals afectats pel tancament.
 • Supressió de la taxa d’ocupació de via pública 2020 per a les terrasses de bars i restaurants. Adaptació de les llicències de terrasses existents i assessorament per condicionar-ne als establiments que no en tenen. 
 • Impuls de la campanya “Més conscient, més Cardedeu”, de foment del comerç local, amb l’objectiu de posar en valor la compra de proximitat i potenciar el teixit comercial local com a eix vertebrador de la vila.
 • Difusió i promoció dels productors locals d’alimentació.
 • Ajornament dels terminis de pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI), de l’Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), i de la Taxa de Residus.
 • Reforç en assessorament i suport a la localització i tramitació d’ajuts d’altres administracions, en la confecció de plans de viabilitat per a empreses en crisi, en intermediació de negocis, i en intermediació en lloguers de naus i locals comercials.

Ocupació. Les mesures volen a donar resposta a l’augment de la desocupació arran de la crisi i a promoure la contractació municipal o d’empreses del municipi, com:

 • Promoció de l'ocupació de persones aturades a través de Plans d'Ocupació, a la vegada que es fomentarà la contractació de persones amb dificultats d’inserció per part de les empreses del municipi.
 • Reformulació del pla d’inversions municipals amb l’objectiu de prioritzar-ne aquelles que tinguin un major impacte, directa o indirecta, en l’ocupació i generació de llocs de treball. 
 • Reforç del Servei Local d’Ocupació per donar resposta a un, segurament, increment de la desocupació.
 • Reformulació de l’oferta de formació ocupacional i professionalitzadora en formats en línia i semipresencials.

Suport al sector cultural. Són mesures que també s’adrecen a la reactivació econòmica, des de la promoció del municipi i des de l’àmbit cultural i artístic, per exemple:

 • Promoció del sector cultural local a través de la contractació i l’encàrrec d’actuacions o per a l’elaboració de materials; i creació d’un pla d’ajuts a nous projectes i iniciatives culturals innovadores.
 • Impuls a les 6 llibreries locals, amb la compra de llibres pendents d’inversió d’anys anteriors per valor de 18.000 €.
 • Obertura del Museu i de la capella de Sant Corneli durant el mes d’agost.
 • Estudi d’un possible canvi de les tarifes del Teatre Auditori (tarifa plana).

Mobilitat sostenible. Les mesures tenen com a objectiu fer més segurs els recorreguts a peu per als vianants, garantint les distàncies de seguretat durant el desconfinament, així com continuar impulsant la mobilitat sostenible.

 • Conversió temporal dels carrers del centre en zones 20, amb prioritat invertida per a vianants i bicicletes.
 • Establiment de 3 eixos connectors de barris, amb ampliació de vorera mitjançant pintura viària, i amb l’eliminació temporal d’aparcament als carrers Ponent, Doctor Klein, Mataró, i al carrer Montseny amb l’avinguda Ferrocarril. Ampliació de la vorera nord del pont de Pedra a través de pilones i pintura viària i eliminant el sentit de circulació cap al barri de la Riera.
 • Ampliació de l’espai per a vianants en punts crítics com: el tram del carrer Llinars amb l’avinguda Àngel Guimerà, el pas sota la via del Torrent Llibre, el tram superior del carrer Mare de Déu del Pilar i el carrer Granollers.
 • Implementació d’un servei de transport a demanda, amb els taxistes locals, per a les persones usuàries del menjador social del Pla Marcell, i amb continuïtat durant el mes d’agost.
 • Bonificació parcial de la targeta de transport del bus urbà de Cardedeu (BUC) per a persones en situació d’atur, o del 100% per a persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI).
Darrera actualització: 4.08.2022 | 10:58