Pla de Mesures Antifrau - Codi Ètic i de Conducta dels alts càrrecs

El Ple del de 28 de juliol de 2022 ha aprovat el Pla de Mesures Antifrau i el Codi Ètic i de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Cardedeu. Vegeu-ne l'acta del Ple

L’objectiu del Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Cardedeu és garantir i declarar que, en l’àmbit de la seva actuació, tots els fons vinculats a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) gestionats per l’Ajuntament, s’utilitzaran de conformitat amb les normes aplicables, en particular en relació amb la prevenció, detecció i correcció del frau i els conflictes d’interès.
Per tal d’assolir aquest objectiu, i donar compliment als requisits establerts en l’Ordre HFP/1030/2021, l’Ajuntament estableix en aquest Pla de Mesures Antifrau un seguit de mesures destinades a lluitar contra el frau i qualsevol altra activitat il·legal o irregular que perjudiqui els interessos financers de la Unió Europea.

L'Annex V inclou també el Codi ètic i de conducta dels Alts Càrrecs de l'Ajuntament de Cardedeu.

Aquest codi té dos objectius fonamentals:

  • Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les normes de conducta que se’n deriven.
  • Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació dels ens locals.

Podeu consultar el PLA de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Cardedeu, al document adjunt.

Darrera actualització: 10.01.2023 | 15:23
Darrera actualització: 10.01.2023 | 15:23