Any 2022

NOVEMBRE

No es presenten mocions

OCTUBRE

14. Moció per aprovar amb caràcter urgent una deducció extraordinària i temporal a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per alleujar la pujada de tipus d'interès a la hipoteca de les famílies, que presenta el grup municipal Ciutadans (Cs).

VOTACIÓ: Sotmesa la moció a votació aquesta NO PROSPERA, per MAJORIA ABSOLUTA, dels assistents, amb el següent resultat: Vots a favor (1): Sr. Jimeno Vots en contra (13): Sr. Olivé, Sra. Pujolàs, Sr. Caballeria, Sra. Sala, Sr. Pujadas, Sra. Vidal, Sr. Arribas, Sra. Falguera, Sr. Lucchetti, Sr. Quesada, Sr. Serrano, Sra. De la Llave i Sra. Romero. Abstencions (2): Sr. Nadal i Sra. Julió. 

SETEMBRE

Moció no dictaminada a la Comissió Informativa:
6. Moció en defensa d'una formació professional digna i de qualitat per garantir-ne l'accés a tot l'alumnat, que presenta el grup municipal d'En Comú Podem (ECP)

VOTACIÓ: Sotmesa la moció a votació s’aprova per UNANIMITAT, dels assistents, amb el següent resultat: Vots a favor (16): Sr. Olivé, Sra. Pujolàs, Sr. Caballeria, Sra. Sala, Sr. Pujadas, Sra. Vidal, Sr. Arribas, Sra. Falguera, Sr. Lucchetti, Sr. Quesada, Sr. Serrano, Sra. De la Llave, Sra. Julió, Sr. Blanco, Sr. Jimeno i Sra. Romero

JULIOL

(dictaminades a la Comissió informativa):
10. Moció per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació, que presenten els grups municipals d' "Esquerra Republicana Catalunya" i de la "Candidatura d’Unitat Popular", amb l'adhesió del grup municipal de "Junts".   

VOTACIÓ: Sotmesa la proposta a votació s’aprova per MAJORIA ABSOLUTA, dels assistents. Vots a favor (10): Sr. Olivé, Sra. Pujolàs, Sr. Caballeria, Sra. Sala, Sr. Pujadas, Sra. Vidal, Sr. Arribas, Sr. Lucchetti, Sr. Nadal i Sra. Julió. Vots en contra (4): Sr. Quesada, Sr. Serrano, Sra. De la Llave i Sr. Jimeno Abstencions (2): Sr. Blanco i Sra. Romero 


11. Moció que reclama una solució definitiva per a l'Escola d'educació especial Can Vila, que presenta el grup municipal socialista.

VOTACIÓ: Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT, dels assistents. Vots a favor (16): Sr. Olivé, Sra. Pujolàs, Sr. Caballeria, Sra. Sala, Sr. Pujadas, Sra. Vidal, Sr. Arribas, Sr. Lucchetti, Sr. Quesada, Sr. Serrano, Sra. De la Llave, Sr. Nadal, Sra. Julió, Sr. Blanco, Sr. Jimeno i Sra. Romero. 

JUNY 

(dictaminada a la comissió informativa):
9. Moció per una educació de qualitat des del consens escolar, que presenta el grup municipal Ciutadans (Cs). 

VOTACIÓ: Sotmesa la proposta a votació s’aprova per MAJORIA ABSOLUTA, dels assistents. Vots a favor (10): Sr. Olivé, Sra. Muñoz, Sr. Lucchetti, Sr. Quesada, Sr. Serrano, Sra. De la Llave, Sr. Nadal, Sra. Julió, Sr. Blanco i Sr. Jimeno. Vots en contra (6): Sra. Pujolàs, Sr. Caballeria, Sra. Sala, Sr. Pujadas, Sr. Arribas i Sra. Romero 

ABRIL

Mocions NO dictaminades a la Comissió Informativa:
5. Moció sobre l'ús del programa espia de vigilància Pegasus i altres programes equivalents, que presenta el grup municipal En Comú Podem.
VOTACIÓ: Sotmesa la moció a votació s’aprova per MAJORIA ABSOLUTA, dels assistents. Vots a favor (11): Sr. Olivé, Sra. Pujolàs, Sr. Caballeria, Sra. Sala, Sr. Pujadas, Sra. Vidal, Sr. Arribas, Sra. Muñoz, Sr. Lucchetti, Sr. Blanco i Sra. Romero. Vots en contra (5): Sr. Quesada, Sr. Serrano, Sr. Nadal, Sra. Julió i Sr. Jimeno Abstencions (0)


6. Moció per la millora i la rehumanització del Sistema Sanitari, que presenta el grup municipal Ciutadans (Cs).

VOTACIÓ: Sotmesa la moció a votació s’aprova per MAJORIA ABSOLUTA dels assistents. Vots a favor (11): Sr. Olivé, Sra. Pujolàs, Sr. Caballeria, Sra. Sala, Sr. Pujadas, Sra. Vidal, Sr. Arribas, Sr. Quesada, Sr. Serrano, Sr. Blanco i Sr. Jimeno. Vots en contra (1): Sra. Romero Abstencions (4): Sra. Muñoz, Sr. Lucchetti, Sr. Nadal, Sra. Julió, 

MARÇ

Moció per a un control ètic poblacional dels senglars a Cardedeu, que presenta el grup municipal del Partit Socialista (PSC)

VOTACIÓ: Sotmesa la proposta de moció a votació queda REBUTJADA i no prospera per MAJORIA ABSOLUTA, dels assistents. Vots a favor (7): Sr. Quesada, Sr. Serrano, Sr. Nadal, Sra. Julió, Sr. Blanco, Sr. Jimeno i Sra. Romero. Vots en contra (9): Sr. Olivé, Sra. Pujolàs, Sr. Caballeria, Sra. Sala, Sr. Pujadas, Sra. Vidal, Sr. Arribas, Sra. Muñoz i Sr. Lucchetti. 


Moció en defensa del cànon de residus a Catalunya, que presenten el grup municipal d'Esquerra Republicana (ERC) i el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP).

VOTACIÓ: Sotmesa la proposta de moció a votació s’aprova per MAJORIA ABSOLUTA, dels assistents. Vots a favor (12): Sr. Olivé, Sra. Pujolàs, Sr. Caballeria, Sra. Sala, Sr. Pujadas, Sra. Vidal, Sr. Arribas, Sra. Muñoz, Sr. Lucchetti, Sr. Nadal, Sra. Julió i Sra. Romero. Vots en contra (3): Sr. Quesada, Sr. Serrano i Sr. Jimeno Abstencions (1): Sr. Blanco

Moció NO dictaminada a la Comissió Informativa:
7. Moció de declaració de la Coordinadora catalana d'ajuntaments solidaris amb el Poble sahrauí i de la Federació d’associacions catalanes amigues del Poble sahrauí en suport al dret d'autodeterminació del Poble sahrauí, que presenten conjuntament el grup municipal d'Esquerra Republicana (ERC) i el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP).   

VOTACIÓ: Sotmesa la proposta de moció a votació s’aprova per MAJORIA ABSOLUTA, dels assistents. Vots a favor (13): Sr. Olivé, Sra. Pujolàs, Sr. Caballeria, Sra. Sala, Sr. Pujadas, Sra. Vidal, Sr. Arribas, Sra. Muñoz, Sr. Lucchetti, Sr. Nadal, Sra. Julió, Sr. Blanco i Sra. Romero. Vots en contra (0): Abstencions (3): Sr. Quesada, Sr. Serrano i Sr. Jimeno. 

FEBRER

​- Moció de suport al 8N, que presenta el grup municipal En Comú Podem. ENLLAÇ MOCIÓ

VOTACIÓ:

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per MAJORIA ABSOLUTA, dels assistents.

Vots a favor (15): Sr. Olivé, Sra. Pujolàs, Sr. Caballeria, Sra. Sala, Sr. Pujadas, Sra. Vidal, Sr. Arribas, Sr. Lucchetti, Sr. Quesada, Sra. De la Llave, Sr. Serrano, Sr. Nadal, Sra. Julió, Sr. Blanco i Sra. Romero.

Vots en contra (0):

Abstencions (1): Sr. Jimeno

GENER

 Moció en defensa de la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i el català "A Cardedeu, en català, no t'excusis", que presenten els grups municipals D'ERC i  la CUP. ENLLAÇ MOCIÓ

VOTACIÓ:

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per MAJORIA ABSOLUTA, dels assistents.

Vots a favor (16): Sr. Olivé, Sra. Pujolàs, Sr. Caballeria, Sra. Sala, Sr. Pujadas, Sra. Vidal, Sr. Arribas, Sra. Muñoz, Sr. Lucchetti, Sr. Quesada, Sra. De la Llave, Sr. Serrano, Sr. Nadal, Sra. Julió, Sr. Blanco i Sra. Romero.

Abstencions (1): Sr. Jimeno

Darrera actualització: 21.01.2023 | 17:15
Darrera actualització: 21.01.2023 | 17:15