Comissions Informatives

Les comissions informatives són òrgans assessors, integrats exclusivament per membres de la corporació i sense atribucions resolutòries que tenen per objecte l'estudi, informe o consulta de tots els assumptes que hagin de ser sotmesos a decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde/essa, de la Junta de Govern Local i dels regidors i regidores que exerceixin delegacions.

Correspon al Ple de cada corporació determinar el nombre i denominació d'aquestes comissions, tant quan neixin amb vocació de permanència per obeïr l'estructura de l'àmbit competencial de l'Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal amb l'objecte de tractar temes específics.

Tots els grups municipals tenen dret a formar part d'aquestes comissions en proporció a la seva representativitat i estaran integrades per un nombre imparell de membres. L'alcalde/essa és el president/a de totes elles, no obstant la presidència efectiva podrà ser delegada en qualsevol altre membre de la corporació.

A l'Ajuntament de Cardedeu existeixen les Comissions Informatives següents:

COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DEL PLE
Integrada per totes les regidores i regidors de la corporació. És l'única comissió facultada per dictaminar les propostes del Ple.

Calendari de reunions:
• En sessió ordinària el dijous anterior a la celebració del Ple municipal, a les 18.30 hores.
• En sessió extraordinària una setmana abans de la celebració del Ple municipal extraordinari a les 18.30 hores.

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA D’ALCALDIA I D’ORGANITZACIÓ I GOVERN OBERT
Presidida per Rafel Caballeria Perramon, i integrada pels membres següents:

 • ERC. Titular: Enric Olivé Manté. Suplent: Núria Pujolàs Puigdomènech
 • CUP. Titular: Hug Lucchetti Barba. Suplent: Laia Muñoz Casanovas
 • PSC. Titular: Josep Quesada Tornero. Suplent: Glòria de la Llave Cuevas
 • JUNTS. Titular: Jordi Nadal Cantó. Suplent: Rosa Maria Julió Prats
 • GPC. Titular: Álvaro Blanco Álvarez
 • C’s. Titular: Enrique Jimeno Fernández
 • ECP. Titular: Kike Fuentes Álvarez

Periodicitat: mínim 3 vegades a l’any.
Aquesta comissió no estarà facultada per dictaminar assumptes de Ple.

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Presidida per Miquel Pujadas Subiranas, i integrada pels membres següents:

 • ERC. Titular: Verònica Vidal Oltra. Suplent: Ramon Arribas Quintana
 • CUP. Titular: Laia Muñoz Casanovas. Suplent: Hug Lucchetti Barba
 • PSC. Titular: Josep Quesada Tornero. Suplent: Víctor Serrano Vázquez
 • JUNTS. Titular: Jordi Nadal Cantó. Suplent: Rosa Maria Julió Prats
 • GPC. Titular: Álvaro Blanco Álvarez
 • C’s. Titular: Enrique Jimeno Fernández
 • ECP. Titular: Kike Fuentes Álvarez

Periodicitat: mínim 3 vegades a l’any.
Aquesta comissió no estarà facultada per dictaminar assumptes de Ple.

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA DE DRETS SOCIALS I HABITATGE
Presidia per Laia Muñoz Casanovas, i integrada pels membres següents:

 • ERC. Titular: Dolors Sala Lligoña. Suplent: Núria Pujolàs Puigdomènech
 • CUP. Titular: Laia Muñoz Casanovas. Suplent: Hug Lucchetti Barba
 • PSC. Titular: Glòria de la Llave Cuevas. Suplent: Josep Quesada Tornero
 • JUNTS. Titular: Rosa Maria Julió Prats. Suplent: Jordi Nadal Cantó
 • GPC. Titular: Álvaro Blanco Álvarez
 • C’s. Titular: Enrique Jimeno Fernández
 • ECP. Titular: Kike Fuentes Álvarez

Periodicitat: mínim 3 vegades a l’any.
Aquesta comissió no estarà facultada per dictaminar assumptes de Ple.

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI
Presidida per Núria Pujolàs Puigdomènech, i integrada pels membres següents:

 • ERC. Titular: Enric Olivé Manté. Suplent: Rafel Caballeria Perramon
 • CUP. Titular: Hug Lucchetti Barba. Suplent: Laia Muñoz Casanovas
 • PSC. Titular: Víctor Serrano Vázquez. Suplent: Josep Quesada Tornero
 • JUNTS. Titular: Rosa Maria Julió Prats. Suplent: Jordi Nadal Cantó
 • GPC. Titular: Álvaro Blanco Álvarez
 • C’s. Titular: Enrique Jimeno Fernández
 • ECP. Titular: Kike Fuentes Álvarez

Periodicitat: mínim 3 vegades a l’any.
Aquesta comissió no estarà facultada per dictaminar assumptes de Ple.

Darrera actualització: 16.02.2021 | 16:05
Darrera actualització: 16.02.2021 | 16:05