Comissió Especial de Comptes

Correspon a aquesta comissió l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la corporació.

Si la comissió ho considera oportú podrà demanar la documentació complementària que consideri necessària, així com la presència dels membres i dels funcionaris relacionats amb els comptes que s'analitzin (ROM art. 14 i 15).

A l'ajuntament de Cardedeu la Comissió Especial de Comptes és reuneix un cop a l'any entre els mesos de juny-juliol per tal d'aprovar els comptes anuals de la corporació relatius a l'exercici anterior.

Els integrants de la comissió especial de comptes són: els 16 regidors/es que formen el plenari de la Corporació, sota la presidència de l'alcalde.

Darrera actualització: 31.08.2023 | 14:22
Darrera actualització: 31.08.2023 | 14:22