Junta de Govern Local

La composició, el calendari i les funcions de la Junta de Govern Local han estat aprovades per decret en data 30 de juny de 2023.

En data 30 d'octubre es dona compte al Ple de la modificació del nomenament dels membres de la Junta de Govern Local.

COMPOSICIÓ
La Junta de Govern actual està presidida per l’alcalde, Josep Quesada Tornero, i la integren les regidores i regidors:

  • Primera tinent d'alcaldia: Xavier Orozco Delclòs
  • Segona tinent d'alcaldia: Noelia Cortés Rueda
  • Tercer tinent d'alcaldia: Jordi Abad Tremps
  • Quart tinent d'alcaldia: Maria Andreu Duran
  • Cinquè tinent d'alcaldia: Noelia Moreno Pastor

CALENDARI
Les sessions de la Junta de Govern Local se celebren els dijous, a les 9.30 h, a l'Ajuntament. Aquestes sessions no estan obertes al públic, excepte aquelles sessions en les quals s’especifica en la convocatòria.

FUNCIONS
Les funcions delegades per l’Alcaldia i el Ple es poden consultar al Decret d'Alcaldia de Nomenament dels Membres de la Junta de Govern Local i Delegació de competències.
 

Darrera actualització: 24.11.2023 | 14:43