JGL 17 juny 2013

Del 27 de juny de 2013 al 1 de gener de 2037
Ordre del dia:
  1. Aprovació de l'acta nº 22 corresponent a la sessió del dia 10 de juny de 2013.
Regidoria d'hisenda: PRP2013/714-Aprovació de despeses i pagaments diversos. PRP2013/715-Aprovació de pagaments extra pressupostaris diversos. PRP2013/728-Aprovació de pagament de subvencions 2012. Regidoria d'Urbanisme i Noves tecnologies: PRP2013/708- Aprovació llicències urbanístiques. Regidoria de comerç i turisme: PRP2013/710- Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal-Turisme Vallès i els Ajuntaments de l'Ametlla del Vallès, Cardedeu, Figaró-Montmany, La Garriga i Granollers, per emprendre actuacions de promoció conjunta de les rutes modernistes a la comarca del Vallès Oriental. Regidoria de cultura: PRP2013/703- Adjudicació de la contractació del servei de d'administració i atenció als usuaris, dinamització, consergeria i serveis vinculats de l'Institut Municipal de Cultura. Regidoria de serveis socials i gent gran: PRP2013/511- Aprovació dels preus públics del servei local de teleassistència pel període 2013-2014. PRP2013/707- Concessió d'ajut econòmic a la Sra. A.DC.D. PRP2013/709- Concessió d'ajut econòmic a la família C.J. PRP2013/711- Concessió d'ajut econòmic a T.M.O.G. PRP2013/712 - Concessió d'ajut econòmic a E.C.S. Sessió ordinària de la Junta de Govern local de la setmana vinent. Assumpte inclòs per urgència:
PRP2013/729-Aprovació del Pla de seguretat i salut de les obres d'urbanització del carrer Diagonal Fiveller i de la plaça Marc Viader.

 

Darrera actualització: 02.07.2015 | 10:02