JGL 17 juny 2008

Del 17 de juny de 2008 al 1 de gener de 2037
Ordre del dia:
 1. Aprovació de l'acta anterior
 2. Aprovació pagaments diversos.
 3. Aprovació factures diverses.
 4. Aprovació llicències urbanístiques.
 5. Aprovació de la certificació nº 7 de les obres d'ampliació i reforma de la biblioteca Marc de Vilalba.
 6. Contractació del manteniment higienicosanitaris de les instal.lacions d'alt risc de titularitat municipal per a prevenir les legionel.losi.
 7. Contractació del servei de trasllat de la instal.lacions mixta de l'arxiu del museu a Can Xicola.
 8. Contractació del subministrament de mobiliari d'ampliació del magatzem del museu-arxiu Tomàs Balvey a Can Xicola.
 9. Adjudicació de les obres de construcció d'una Sala esportiva a l'Escola Dolors Granés.
 10. Actualització dels preus del contracte relatiu al servei de manteniment de l'arbrat públic de Cardedeu.
 11. Al.legacions al Consell Català de l'esport, en relació a la proposta d'actualització corresponent a l'any 2008 dels estudis de localització de les instal.lacions de la xarxa bàsica del Pla director d'instal.lacions i equipaments esportius de Catalunya.
 12. Estimació de recurs interposat per Promociones Immobiliarias Cardedeu, S.A. contra la liquidació de les taxes d'expedició de documents administratius per llicències d'instal.lació de dues grues.
 13. Aprovació de les bases i de la convocatòria pels ajuts individuals per a l'escolarització de nens de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides.
 14. Concessió d'ajuts en matèria de Serveis Socials.
 15. Trasllat de la propera Junta de Govern local.
Darrera actualització: 02.07.2015 | 10:20