JGL 17 gener 2011

Del 31 de gener de 2011 al 1 de gener de 2037

Ordre del dia:

  1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 10 de gener de 2011.
  2. Aprovació llicències urbanístiques.
  3. Aprovació de la certificació núm. 1 de les obres d'urbanització del carrer Josep Rosàs Taberner.
  4. Aprovació de l'annex de les bases i convocatòria pels ajuts individuals per a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides per al curs 2010/2011. 2a. Convocatòria.
  5. Resolució de les al.legacions presentades per el Sr. David Garcia Collado, en nom i representació d' ITGlobal, S.L., en relació al contracte de Subministrament i Instal•lació d'Equipaments Informàtics.
Darrera actualització: 02.07.2015 | 13:46