JGL 17 febrer 2009

Del 17 de febrer de 2009 al 1 de gener de 2037
Ordre del dia:
 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació pagaments diversos.
 3. Aprovació factures diverses.
 4. Aprovació llicències urbanístiques.
 5. Concessió de guals.
 6. Aprovació de l'acta nº 1 dels preus contradictoris de les obres d'arranjament d'un aparcament públic al passeig Mestre Alexandri de Cardedeu.
 7. Modificació del contracte de les obres d'arranjament d'un aparcament públic al passeig Mestre Alexandri de Cardedeu.
 8. Aprovació de la certificació nº 3 de les obres d'arranjament d'un aparcament públic al passeig Mestre Alexandri de Cardedeu.
 9. Aprovació de la certificació nº 4 i liquidació de les obres d'arranjament d'un aparcament públic al passeig Mestre Alexandri de Cardedeu.
 10. Modificació del contracte de les obres de reurbanització per incorporació de Carril Bici.
 11. Aprovació de la certificació nº 4 i liquidació de les obres de reurbanització per incoproació de carril bici.
 12. Aprovació de la certificació nº 15 de les obres d'ampliació de la biblioteca Marc de Vilalba.
 13. Aprovació de la certificació nº 5 de les obres de construcció d'una sala esportiva al CEIP Dolors Granés.
 14. Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres de connexió amb fibra òptica de Sant Corneli i la Biblioteca de Cardedeu.
 15. Contractació del subministrament i instal.lació de bomba de calor a la porta d'entrada de l'edifici de l'Ajuntament.
 16. Designació de direcció d'obra del projecte de les obres d'ampliació del col.lector existent al carrer Ponent, entre els carrers del Sol i Narcís Monturiol.
 17. Designació de direcció d'obra del projecte de les obres d'ampliació del col.lector existent al tram final de l'av. Germans Senesteva.
 18. Designació de direcció d'obra i direcció execució d'obra del projecte de remodelació del centre formatiu La Mongia.
 19. Acceptació de la revocació parcial de la subvenció concedida pel Servei d'ocupació de Catalunya.
 20. Adjudicació provisional de les obres del projecte constructiu de remodelació del centre de formació La Mongia de Cardedeu, finançada amb càrrec al Fons Estatal d'Inversió Local.
 21. Adjudicació provisional de les obres de renovació de la xarxa de clavegueram del carrer Mestre Falla, finançada amb càrrec al Fons Estatal d'Inversió Local.
 22. Adjudicació provisional de les obres d'ampliació del col.lector existent al carrer Ponent, entre els carrers del Sol i el carrer Narcís Monturiol, finançada amb càrrec al Fons Estatal d'Inversió Local.
 23. Adjudicació provisional de les obres d'ampliació del col.lector existent al tram de l'av. Germans Senesteva i connexió d'aquest col.lector amb el clavegueram existent al carrer de la Riera.
 24. Adjudicació provisional de les obres de renovació d'un tram de clavegueram als carrers Avila i Aragó , finançada amb càrrec al Fons Estatal d'Inversió Local.
Darrera actualització: 02.07.2015 | 10:28