JGL 17 desembre 2012

Del 8 de gener de 2013 al 1 de gener de 2037
Ordre del dia:
  1. Aprovació, de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 10 de desembre de 2012.
Regidoria d'hisenda: PRP2012/505- Aprovació de despeses i pagaments diversos. PRP2012/500- Aprovació pagaments extrapressupostaris. PRP2012/503- Modificació de la liquidació de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal.lacions. Baixa i nova liquidació. Activitat ubicada a la ctra. De Dosrius, 16 (exp.30/12). PRP2012/486- Modificació de la liquidació de la taxa per procediment de la comunicació prèvia d'activitats no classificades LPCAA. Baixa i nova liquidació. Activitat ubicada a l'av. Eduard Corbella, 86-88, local 2 (exp.39/12). PRP2012/483- Modificació de la liquidació de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal.lacions. Baixa i nova liquidació. Activitat ubicada a l'av. Rei En Jaume, 183 (exp.10/12). PRP2012/495- Contractació del servei per a la gestió de les disciplines tècniques en matèria de prevenció de riscos laborals. PRP2012/497- Contractació del servei per a la gestió de la vigilància de la salut dins de la matèria de prevenció de riscos laborals. Regidoria d'Urbanisme i Noves tecnologies: PRP2012/490-Aprovació llicències urbanístiques. Regidoria de promoció econòmica: PRP2012/509-Adjudicació del despatx nº 5 al centre de suport empresarial i tecnològic de Cardedeu-CSETC. PRP2012/508-Adjudicació del despatx nº 7 al centre de suport empresarial i tecnològic de Cardedeu-CSETC. PRP2012/507-Adjudicació del despatx nº 2 al centre de suport empresarial i tecnològic de Cardedeu-CSETC. Regidoria de Comerç i Turisme: PRP2012/474- Aprovació de canvis d'ubicació, canvi de nom i baixes de les parades del Mercat no sedentari. PRP2012/501- Aprovació de la pròrroga excepcional de la llicència d'ocupació temporal de les parades del mercat no sedentari. PRP2012/470- Concessió de subvenció a la Unió de Botiguers de Cardedeu, mitjançant conveni. Regidoria d'ensenyament: PRP2012/494.- Acceptació d'atorgament de subvencions a l'AMPA Mil.lenari i a l'AFA Can Manent per a l'organització del Casal d'estiu 2012. Regidoria de sanitat i salut pública: PRP2012/463.- Adjudicació del contracte per al servei de recollida d'animals domèstics a Cardedeu. Regidoria de Formació i ocupació: PRP2012/496.- Contractació del servei de docència de la formació del curs de formació ocupacional Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. PRP2012/499.- Contractació del servei de docència del curs de Formació ocupacional atenció especialitzada a malalts d'alzheimer. Regidoria de cultura: PRP2012/510- Adjudicació de la concessió administrativa del servei públic del restaurant musical de la Sala Sarau. Regidoria de serveis socials i gent gran: PRP2012/489- Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials a la Sra. N.A.G. Sessions de la Junta de Govern local del dia 24 i 31 de desembre de 2012.
Darrera actualització: 02.07.2015 | 10:07