JGL 16 setembre 2008

Del 16 de setembre de 2008 al 1 de gener de 2037
Ordre del dia:
  1. Llicències urbanístiques.
  2. Concessió d'altes i baixes de gual permanent per entrada i sortida de vehicles, alta de reserva d'aparcament amb limitació horària per l'activitat de la construcció.
  3. Aprovació de la certificació nº 10 de les obres d'ampliació de la biblioteca.
  4. Assumptes inclosos per urgència:
  5. Aprovació de l'expedient de contractació del servei d'implantació d'una plataforma en entorn web amb sistema multicanal d'atenció ciutadana a Cardedeu.
  6.  Aprovació de l'expedient de contractació del servei d'implantació d'un sistema d'informació territorial a Cardedeu.
Darrera actualització: 02.07.2015 | 10:22