JGL 16 juny 2014

Dilluns, 16 de juny de 2014 a les 13:00

Ordre del dia:

 

 

  1. Aprovació de l'acta nº 22/2014 corresponent a la sessió del dia 9 de juny de 2014.
Regidoria d'hisenda PRP2014/664 - Aprovació de pagaments extra pressupostaris diversos. PRP2014/663 - Aprovació de despeses i pagaments diversos. PRP2014/666- Aprovació de la comptabilització i pagament de factures núm. F/2014/49. Regidoria d'urbanisme i manteniment d'edificis PRP2014/654- Aprovació de les llicències urbanístiques. PRP2014/636 - Aprovació de la memòria valorada per a les obres de reforma de les instal•lacions tèrmiques del pavelló d'esports municipal. PRP2014/634- Designació de direcció d'obres i direcció d'execució d'obres en les obres del projecte bàsic i d'execució de reforma per a la millora energètica i ampliació dels vestidors del camp de futbol. Regidoria de via pública PRP2014/569- Aprovació de l'expedient de licitació per a la contractació del servei de manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal•lacions semafòriques de Cardedeu. Regidoria de participació ciutadana PRP2014/640- Contractació d'orquestra per a la revetlla de Sant Joan 2014. Regidoria Serveis Socials PRP2014/627- Aprovació dels ajuts econòmics individuals per a les activitats extraescolars del municipi de Cardedeu pel curs 2013/14. PRP2014/632- Revocació ajut econòmic aprovat a la JGL del dia 07-04-2014 a la Sra. AE.B.J. PRP2014/646 - Concessió d'ajut econòmic al Sr. H.B. Regidoria de salut pública PRP2014/653- Aprovació de l'expedient de licitació del servei d'esterilització i control de colònies de gats a Cardedeu. (Retirat) Assumpte inclòs per urgència PRP2014/669- Aprovació d'un contracte d'arrendament d'una finca urbana, situada al carrer Manuel Raspall, 64.

 

Darrera actualització: 26.03.2019 | 13:21