JGL 16 febrer 2015

Dilluns, 16 de febrer de 2015 a les 13.00 h

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l'acta nº 5/2015 corresponent a la sessió del dia 09/02/2015.
  Regidor d'hisenda:
 2. PRP2015/163.- Aprovació de la baixa pe taxa d'expedició de documents administratius.
  Regidoria d'urbanisme:
 3. PRP2015/154.- Llicències urbanístiques.
  Regidoria de via pública:
 4. PRP2015/113.- Adjudicació de les obres d'urbanització del carrer Sant Josep entre la Diagonal Fiveller i el carrer Montseny (SG 020/2014).
 5. PRP2015/141.- Aprovació de la memòria valorada de les obres de manteniment de l'asfalt de diferents carrers del polígon sud del terme municipal de Cardedeu.
 6. PRP2015/142.- Aprovació de la memòria valorada de manteniment de l'asfaltat a diversos carrers del terme municipal de Cardedeu.
 7. PRP2015/143.- Aprovació de la memòria valorada de les obres de manteniment de la vorera de l'avinguda Àngel Guimerà (BV-5103), en el tram comprès entre els carrers Convent i Isabel Xicola.
  Regidoria de promoció econòmica
 8. PRP2015/129.- Acceptació de la renúncia de la concessió administrativa de les parades 32 i 33 del Mercat Municipal.
 9. PRP2015/130.- Devolució de la garantia provisional del procés d'adjudicació de les parades 45, 46 i 47 del Mercat municipal.
 10. PRP2015/131.- Aprovació del calendari d'obertura d'establiments comercials en festius per a l'any 2015.
 11. PRP2015/44.- Adjudicació de les parades 52-53-54-55, del Mercat Municipal de Cardedeu.
  Assumptes inclosos per declaració d'urgència:
 12. PRP2015/162.-Aprovació de la comptabilització i pagament de factures.
Darrera actualització: 26.03.2019 | 11:58