JGL 15 setembre 2014

Dilluns, 15 de setembre de 2014 a les 13:00

Ordre del dia:

  1. Aprovació, de l'acta nº 31/2014 corresponent a la sessió del dia 8 de setembre de 2014.

Regidoria d'Hisenda: PRP2014/1072.-Aprovació de la comptabilització i pagament de factures. Relació F/2014/55.
Regidoria de manteniment d'edificis i eficiència energètica: PRP2014/1015-Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les Obres de reparació de la cobertura iniciada de xapa de l'escola mil•lenari de Cardedeu. PRP2014/1061-Llicències urbanístiques.
Regidoria de via pública i medi ambient: PRP2014/1055-Aprovació inicial del projecte executiu d'instal•lació d'enllumenat públic a l'avinguda de Rei en Jaume, entre els carrers Doctor Barraquer i Avinguda dels Països Catalans. PRP2014/1066-Aprovació de l'execució subsidiària, prèvia autorització judicial, de neteja i desbrossament en cinc finques del terme municipal de Cardedeu. PRP2014/1067-Aprovació definitiva del projecte constructiu de les obres de renovació de l'enllumenat públic i ampliació de la vorera sud del carrer de Llinars entre els carrers de l'arquitecte Gaudí i Matagalls.
Regidoria d'urbanisme: PRP2014/1045-Aprovació del projecte de millora paisatgística de l'entrada sud, al barri del poble sec.
Regidoria de Formació i Ocupació: PRP2014/1036-Aprovació del Conveni de Col•laboració entre l'Ajuntament de Cardedeu i el Sr. Miquel Julià (Hípica Can Tramp), per dur a terme el projecte FEIN@JOVE'14. PRP2014/1037-Aprovació del Conveni de Col•laboració entre l'Ajuntament de Cardedeu i SAT Can Roger, per dur a terme el projecte FEIN@JOVE'14. PRP2014/1038-Aprovació del Conveni de Col.laboració entre l'Ajuntament de Cardedeu i la Fundació Viver de Bell-lloc, per a dur a terme el projecte FEIN@JOVE'14.
Regidoria de serveis socials i gent gran: PRP2014/1057-Aprovació de l'ajut econòmic en concepte de deute de subministrament a la Sra. MC.D.S. PRP2014/1056-Aprovació de l'ajut econòmic en concepte de subsistència a la Sra. E.M.S.
Regidora d'ensenyament: PRP2014/1060-Aprovació de la rectificació de transcripció en l'aprovació del conveni específic "Curs per a la preparació per les proves d'accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior", pel curs 2014-15 dins el marc del Règim de concertació de l'àmbit de suport a serveis i activitats locals del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015. PRP2014/1059-Aprovació de l'esmena d'error material en la denominació de les entitats en el quadre de beneficiaris de l'informe de la Comissió qualificadora de les sol•licituds de subvenció de les AMPA/AFA per a l'organització de casals d'estiu, convocatòria 2014. Assumptes inclosos per declaració d'urgència: PRP2014/983- Aprovació d'inici d'execució subsidiària de finca en mal estat de conservació al carrer Mataró, nº 73. PRP2014/1086 - Acceptació de la concessió d'ajuts corresponents a la línea de suport al "finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d'elements constitutius de patrimoni singular local", i al "finançament de la millora i del manteniment dels camins locals", del programa complementari de suport a l'economia productiva local, en el marc del pla "xarxa de governs locals 2012-2015". PRP2014/1075- Aprovació del preu contradictori pc5 de les obres d'ampliació de voreres de la plaça Joan Alsina

Darrera actualització: 26.03.2019 | 13:02