JGL 15 octubre 2012

Del 23 d’octubre de 2012 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00

Ordre del dia:

 1. Aprovació, de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 8 d'octubre de 2012.
  Regidoria d'Urbanisme i Noves tecnologies:
 2. PRP2012/380- Aprovació llicències urbanístiques.
  Regidoria d'hisenda:
 3. PRP2012/381- Aprovació Calendari fiscal per a l'any 2013.
  Regidoria de Serveis Socials i Gent Gran:
 4. PRP2012/379- Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials a la Família J.D.
 5. PRP2012/382- Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials al Sr.J.A.J.J.
 6. PRP2012/383- Aprovació dels ajuts econòmics en concepte de menjador escolar curs 2012-2013.
  Regidoria de via pública, obres i serveis:
 7. Aprovació de l'expedient de contractació pel procediment d'adjudicació directa per a l'alienació del bé moble obsolet "camió Mercedes benz axor 1828 L, amb matricular 2302DKV.

 

Darrera actualització: 2.07.2015 | 12:54