JGL 15 juliol 2008

Del 15 de juliol de 2008 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
 1. Aprovació de l'acta anterior
 2. Aprovació factures diverses.
 3. Aprovació llicències urbanístiques.
 4. Concessió d'altes i baixes de guals per entrada i sortida de vehicles.
 5. Contractació del servei d'assessorament per a la redacció de la modificació puntual del POUM en l'àmbit de la faixa del ferrocarril.
 6. Contractació del servei de diagnosi-auditoria consum d'aigua.
 7. Acceptació de la despesa del servei de neteja viària de la fira de Sant Isidre 2008.
 8. Concessió de subvenció a l'entitat Associació Amics de Ràdio Televisió Cardedeu corresponent a l'any 2008.
 9. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Cardedeu i l'empresa Cotelux Lighting, S.L. per a la instal.lació pilot de llumeneres amb tecnologia led a la plaça Sant Joan de Cardedeu.
 10. Aprovació de la certificació nº 12 de les obres de construcció del centre socio-cultural 1a. Fase.
 11. Aprovació de l'acord de satisfacció extraprocessal en el procediment contenciós administratiu núm. 159/2008, entre l'Ajuntament de Cardedeu i Acsa Obras e Infrastructuras, S.A.
 12. Donar compte del decret de l'alcaldia de data 9 de juliol de 2008.
 13. Concessió d'ajut econòmic en matèria de Serveis Socials.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 10:23