JGL 15 gener 2008

Del 15 de gener de 2008 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació pagaments diversos.
 3. Aprovació factures diverses.
 4. Llicències urbanístiques.
 5. Contractació del servei de manteniment bimensual de totes de les zones de jocs infantils del municipi.
 6. Contractació del subministrament de pitets i caixes amb el logotip de l'Ajuntament de Cardedeu.
 7. Aprovació de la despesa per a la realització de quatre totems de senyalització comercial.
 8. Resolució del contracte dels subministrament de material pel tancament de les entrades dels refugis antiaeris del camp d'aviació.
 9. Nomenament de voluntaris/es de l'Associació de voluntaris/es de protecció civil de Cardedeu.
 10. Desestimació del recurs de reposició presentat per Creaciones Bont Punt, S.L. corresponent a la taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal.lacions.
 11. Adjudicació de les obres de la xarxa de clavegueram de la zona de can Montells al terme municipal de Cardedeu.
 12. Contractació del subministrament de gasoil per a calefacció destinats al Casal de la Gent Gran.
    Assumptes inclosos per urgència.
    13. Contractació de les obres d'impermeabilització del terrat del casal de la gent gran.
    14. Modificació de l'acord adoptat a la junta de govern del dia 11/12/2007, relatiu a l'extinció
    del contracte del serveis de manteniment del verd urbà públic de cardedeu (zona 1)

    - Informacions diverses

Darrera actualització: 2.07.2015 | 10:13