JGL 15 abril 2013

Del 22 d’abril de 2013 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
  1. Aprovació de l'acta nº 13 corresponent a la sessió del dia 08/04/2013.
Regidoria d'hisenda i Recursos Humans: PRP2013/426-Aprovació de pagaments de factures 2012. PRP2013/427-Aprovació de la comptabilització i pagament de factures. PRP2013/419- Concessió de nínxols PRP2013/416-Aprovació de la suspensió cautelar de dues liquidacions corresponents a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua). Regidoria d'urbanisme: PRP2013/405- Aprovació llicències urbanístiques. PRP2013/359- Aprovació de la certificació segona i final de les obres de modificació de la distribució dels serveis socials de l'edifici de Can Borràs de Cardedeu. PRP2013/429-Aprovació de la certificació núm. 1 de l'obra "reparació de voreres i retirada d'arbrat al carrer de l'Aviació Catalana, de Cardedeu. PRPR2013/358-Aprovació de la certificació primera i final de les obres de millora de la higiene, salut i higiene alimentària al mercat no sedentari de Cardedeu, amb creació de punts d'electricitat i aigua. PRP2013/355-Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del carrer Pau Fort Bartrés. Alcaldia: PRP2013/428- Adhesió a la plataforma de perfil del contractant gestionada pel Consorci AOC. Regidoria de comerç i turisme: PRP2013/391- Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Cardedeu i l'Associació de la Fira de Sant Isidre per a la concessió de subvenció per la fira de Sant Isidre 2013. PRP2013/335- Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Cardedeu i l'Associació Fira de Sant Isidre de Cardedeu per a la realització i desenvolupament de la Fira de Sant Isidre de Cardedeu. Regidoria de serveis socials i gent gran: PRP2013/408-Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials al Sr.M.R. PRP2013/409-Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials a la família M.O.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 10:05