JGL 15 abril 2008

Del 15 d’abril de 2008 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació factures diverses.
 3. Aprovació pagaments diversos.
 4. Llicències urbanístiques.
 5. Contractació de l'obra de reforma i millora de la vorera del marge dret de l'av. Montells.
 6. Aprovació de la certificació nº 1 de les obres d'urbanització de la plaça Francesc Macià (urbanització de diversos emplaçaments de Cardedeu: c/ Josep Vilaseca, nº 2, plaça Francesc Macià, núm. 3, c/ Montseny, núm. 4 i plaça A.Fontova).
 7. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per subvencionar interessos d'una operació de préstec i la seva minuta corresponent.
 8. Aprovació de la devolució de part de l'ajut concedit per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de recerca.
 9. Aprovació de les sol.licituds de subvencions a la Diputació de Barcelona dins del pla de Concertació-XBMQ per a l'any 2008.
 10. Aprovació memòria valorada d'arranjament de l'aparcament públic al passeig Mestre Alexandri.
 11. Contractació de les obres de reparacions puntuals de paviments, tapa de clots, sanejament de flonjalls i arrels a diversos carrers del municipi.
 12. Contractació subministrament d'un quadre de distribució elèctrica per enllumenat públic i sistema de telegestió per les obres del CAP al c/ Balmes.
 13. Contractació del servei de tala i arrabassament de soques i reposició de til.lers.
 14. Aprovació de la certificació nº 2 de les obres de reforma de l'edifici del Casal de Joves, zones 08, 09 i 10 de l'antiga fàbrica Tèxtil Rase.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 10:15