JGL 14 setembre 2009

Del 14 de setembre de 2009 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació factures diverses.
 3. Aprovació pagaments diversos.
 4. Aprovació llicències urbanístiques.
 5. Recurs de reposició contra la liquidació de la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires
 6. Resolució del recurs de reposició presentat per Maria Moreno contra la liquidació núm. 509619-29 referent a les contribucions especials de les obres d'urbanització del carrer Gran Via Tomàs Balvey
 7. Proposta d' esmena de l'acord de la junta de govern local del 10/03/2009, relatiu a la concessió de beques per a l'escolarització d'infants de 0 a 3 anys.
 8. Adjudicació provisional del contracte de servei de control de l'estacionament de vehicles a la zona vermella de Cardedeu.
 9. Certificació núm. 3 obra: rehabilitació i reforma de l'edifici de l'antiga fàbrica tèxtil "can Borràs".
 10. Concessió d'ajut econòmic en matèria d'assistència social a M.P.V.
 11. Concessió d'ajut econòmic en matèria d'assistència social a J.F.F.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 10:30