JGL 14 ocubre 2013

Del 22 d’octubre de 2013 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l'acta nº 35 corresponent a la sessió del dia 07/10/2013.
  Regidoria d'hisenda:
 2. PRP2013/1230- Aprovació de pagament de factures segons relació O/2013/22
 3. PRP2013/1229- Aprovació de la relació de pagaments d'obligacions pendents d'aplicar al pressupost relació M/2013/23.
  Regidoria d'urbanisme:
 4. PRP2013/1209- Aprovació de les llicències urbanístiques.
  Regidoria de Medi Ambient:
 5. PRP2013/1214-Aprovació de la pròrroga del contracte de manteniment de l'arbrat urbà.
 6. PRP2013/1102- Aprovació de la memòria valorada de les actuacions de millora al Torrent Llibre.
  Regidoria de serveis socials:
 7. PRP2013/1210- Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials per M.B.
  Regidoria de comerç i turisme:
 8. PRP2013/1188- Aprovació del conveni de col•laboració entre l'Ajuntament de Cardedeu (Museu) i la Premsa d'Osona , S.A., editora del Diari El 9 Nou.
  Regidoria d'ensenyament:
 9. PRP2013/1226- Aprovació de la contractació del programa escolar de teatre, música i dansa al municipi de Cardedeu, curs 2013/2014 i signatura d'un conveni entre l'Ajuntament de Cardedeu i la Fundació Privada Cultural de Granollers A.C.
  Alcaldia:
 10. Donar compte del Decret d'alcaldia núm. 2013/710, aprovatori del conveni relatiu a l'ampliació de vorera als carrers Dolors Graners i Balmes.

 

Darrera actualització: 2.07.2015 | 09:59