JGL 14 octubre 2008

Del 14 d’octubre de 2008 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
 1. Aprovació de l'acta de la Junta de Govern local del dia 7 d'octubre de 2008.
 2. Aprovació factures diverses.
 3. Llicències urbanístiques.
 4. Aprovació de la liquidació de l'ocupació de via pública per obres major amb emplaçament al carrer Gran Via Tomàs Balvey-c/ Lluna- c/ Girona.
 5. Nomenament direcció de les obres de renovació de la xarxa de sanejament del c/ Josep Vilaseca (entre el c/ Marià Borrell i el passeig de la Riera).
 6. Aprovació de la memòria i estudi de seguretat i salut de les obres de reparació menor de Can Llibre, a la plaça Sant Joan, núm. 10.
 7. Contractació de les obres de reparació menor de Can Llibre, a la plaça Sant Joan, núm. 10.
 8. Nomenament de la direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut de les obres de reparació de l'edifici de Can Llibre, a la plaça Sant Joan, nº 10.
 9. Contractació subministrament i instal.lació de termostats de control de la calefacció del terra radiant a l'escola municipal "Els Daus".
 10. Contractació del servei de disseny i producció de la guia d'entitats de Cardedeu 2008.
 11. Contractació del servei de disseny de la imatge i producció de material publicitaris de la IV Mostra d'Entitats i Associacions de Cardedeu.
 12. Contractació del subministrament de lloguer, muntatge i desmuntatge dels estands de la mostra d'entitats i associacions.
 13. Aprovació del preu públic del programa de formació d'adults pel curs de neolectors 2008/2009.
 14. Concessió de subvencions a entitats culturals del registre d'entitats de l'Ajuntament de Cardedeu.
 15. Concessió d'ajuts individuals de menjador presentats fora de termini pel curs 2008/2009.
 16. Aprovació de la prestació del servei d'assessoria jurídica per a dones per l'any 2008.
 17. Aprovació de l'adhesió al programa del Pla Comarcal de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
 18. Aprovació del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Cardedeu i la Diputació de Barcelona pel desenvolupaments del programa d'Agents Locals d'Igualtat.
 19. Modificació del conveni aprovat el 18/03/2008 a la Junta de Govern local del dia 18/03/2008, relatiu a la gestió del servei de clavegueram de Cardedeu 2008.
 20. Aprovació de l'obertura de l'oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC).
 21. Aprovació de l'expedient de contractació i licitació de les obres de rehabilitació i reforma de l'edifici de l'antiga fàbrica tèxtil Can Borràs.
 22. Adjudicació provisional del servei d'implantació d'un sistema d'informació territorial a Cardedeu.
 23. Adjudicació provisional del servei d'implantació d'una plataforma en entorn web amb sistema multicanal d'atenció ciutadana a Cardedeu.
 24. Modificació del contracte de les obres de renovació de la xarxa de clavegueram a l'av. Angel Guimerà.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 10:24