JGL 14 maig 2012

Del 22 de maig de 2012 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
 1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 8 de maig de 2012.
 2. Aprovació de la relació de factures nº F/2012/9. (PRP2012/210).
 3. Aprovació de la relació de factures nº O/2012/4. (PRP2012/211).
 4. Aprovació llicències urbanístiques. (PRP2012/207)
 5. Adjudicació del subministrament del material necessari per a la instal•lació d'una tanca de fusta al passeig Colom. (PRP2012/201).
 6. Aprovació de la pròrroga per a l'any 2012 del conveni amb el Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental, relatiu a al recollida del paper cartró comercial a Cardedeu. (PRP2012/209)
 7. Aprovació de l'adjudicació de la contractació de la concessió de llicència temporal de les parades del mercat no sedentari de Cardedeu. (PRP2012/208).
 8. Concessió d'ajut econòmic en matèria de Serveis Socials a la família T.O. (PRP2012/203)
 9. Concessió d'ajut econòmic en matèria de Serveis Socials a la família A.M. (PRP2012/204)
 10. Concessió d'ajut econòmic en matèria de Serveis Socials a la família R.M. (PRP2012/205)
 11. Concessió d'ajut econòmic en matèria de Serveis Socials al Sr. F.R. (PRP2012/206)
 12. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de data 10/05/2012 relatiu al canvi de dia de les Juntes de Govern local. (PRP2012/212).
Darrera actualització: 2.07.2015 | 13:17