JGL 14 juny 2010

Del 22 de juny de 2010 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació factures diverses.
 3. Aprovació pagaments diversos.
 4. Aprovació llicències urbanístiques.
 5. Aprovació de la certificació nº 2 i liquidació de les obres de millora de l'aïllament tèrmic del Casal de la Gent Gran de Cardedeu.
 6. Aprovació de la certificació nº 1 de les obres del nou accés al Patronat Municipal d'Esports de Cardedeu i Rehabilitació de façana.
 7. Aprovació de la certificació nº 1 de les obres de substitució de la coberta, reforma d'instal.lacions i adaptació per a l'accessibilitat del mercat municipal.
 8. Aprovació fraccionament deute tributari relatiu a l'IAE corresponent a Construccions Deumal, S.A.
 9. Aprovació de l'adhesió al Programa complementari d'urgència social de l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, per a l'any 2010 i acceptació de subvenció.
 10. Aprovació del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Cardedeu i La Comunitat de Regants, per a la cessió de l'equipament situat al carrer Angel Guimerà, núm. 140.
 11. Renúncia parcial a la subvenció atorgada per la Direcció General de Medi Natural per fomentar la protecció dels animals de companyia.
 12. Autorització sanitària de funcionament de la carnisseria-cansaladeria ubicada al carrer Lluis Llibre, nº 42.
 13. Concessió d'ajuts econòmics en matèria de serveis socials.
 14. Acceptació de les ajudes i normativa de la subvenció del PUOSC 2009, corresponent a les obres del "Centre de suport empresarial i tecnològic de Cardedeu". (actuació PUOSC 2009/2013).
 15. Aprovació de l'expedient de contractació de les obres de reforma i ampliació d'un edifici municipal per a la creació de suport empresarial, situat al carrer Marià Borrell, nº 32.
  - Informacions diverses: Acord amb el Servei metereològic de Catalunya.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 13:52