JGL 14 juliol 2009

Del 14 de juliol de 2009 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
 1. Aprovació de la sessió anterior.
 2. Aprovació pagaments diversos.
 3. Aprovació factures diverses.
 4. Aprovació llicències urbanístiques.
 5. Resolució del recurs de reposició presentat per Rafel Mas Massagué contra la liquidació nº 477967-256124.
 6. Compliment del contracte menor del servei de menjador del Casal d'Estiu 2008.
 7. Contractació de les obres de reparació d'esquerdes a les façanes del CEIP Eduard Corbella.
 8. Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del procediment obert per a la concessió del quiosc de la plaça Joan Alsina.
 9. Adhesió al conveni per a la constitució del pacte per a la dinamització territorial i el foment de l'ocupació en el sector de serveis d'atenció al Vallès Oriental.
 10. Aprovació de dues operacions de crèdit.
 11. Nomenament d'advocats per a defensar l'Ajuntament en el recurs contenciós administratiu número 661/2002.
 12. Concessió d'ajut en matèria de Serveis Socials, per allotjament en data 12 de febrer de 2009.
 13. Concessió d'ajut en matèria de Serveis Socials, per allotjament del 2 de març al 14 d'abril de 2009.
 14. Aprovació del repartiment del suport econòmic per a l'organització dels casals d'estiu a les AMPAS dels CEIPS de Cardedeu.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 10:31