JGL 14 febrer 2011

Del 8 de març de 2011 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 7 de febrer de 2011.
 2. Aprovació factures diverses.
 3. Aprovació de despeses i pagaments campanya xecs de Nadal.
 4. Aprovació pagaments diversos.
 5. Aprovació llicències urbanístiques.
 6. Aprovació dels preus contradictoris relatius a les obres d'urbanització del carrer Josep Rosàs Taberner.
 7. Aprovació dels preus contradictoris relatius a les obres de reforma i ampliació d'un edifici municipal per a la creació d'un centre de suport empresarial.
 8. Aprovació dels preus contradictoris relatius al projecte tècnic d'urbanització parcial del carrer Ramon i Cajal, sector PMU-20.
 9. Aprovació de la certificació nº 1 i liquidació de les obres d'urbanització parcial del carrer Ramon i Cajal, sector PMU-20.
 10. Contractació del servei per a la coordinació de seguretat i salut en fase d'execució d'obra i el seguiment del control de qualitat de les obres d'urbanització sector Dominics Oest.
 11. Contractació del servei per a la coordinació de seguretat i salut en fase d'execució d'obra i el seguiment del control de qualitat de les obres d'urbanització sector Dominics Est.
 12. Contractació de l'estudi per a la protecció dels pins pinyers afectats per les obres d'urbanització del sector Dominics Oest.
 13. Contractació del servei d'assessorament i tramitació d'expedients de consum per a l'any 2011.
 14. Aprovació de la despesa relativa al servei públic comarcal del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental per a l'any 2011.
 15. Canvi de titularitat de la llicència de taxi nº 10.
 16. Resolució del recurs de reposició presentat pel Sr. Luis Bardavio Paricio i altres, en relació amb la licitació de les obres d'urbanització diversos carrers del sector Dominics Est.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 13:45