JGL 13 setembre 2010

Del 21 de setembre de 2010 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  2. Aprovació factures diverses.
  3. Aprovació llicències urbanístiques.
  4. Aprovació de la certificació nº 4 de les obres del nou accés al PME i rehabilitació de façana.
  5. Adjudicació provisional de les obres de reforma i ampliació d'un edifici municipal per a la creació d'un centre de suport empresarial.
  6. Declarar deserta la contractació del subministrament i instal.lació o col.locació de noves butaques al local Esbarjo.
  7. Aprovació del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Cardedeu i la Comissió Central de subministraments.
  8. Aprovació del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Cardedeu i l'Associació de Jubilats de Cardedeu pel desenvolupament de les activitats de l'associació "Casal de la Gent Gran", anys 2010 i 2011.
  9. Concessió d'ajuts econòmics en matèria de serveis socials.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 13:51