JGL 13 març 2012

Del 21 de març de 2012 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
 1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 28 de febrer de 2012.
 2. Aprovació de la relació de factures nº F/2011/41. (PRP2012/103).
 3. Aprovació de la relació de factures nº F/2012/2. (PRP2012/121).
 4. Aprovació de la relació de factures nº F/2012/3. (PRP2012/120).
 5. Aprovació relació de pagaments diversos corresponents a factures prèviament aprovades a càrrec del Pressupost 2011. (PRP2012/122).
 6. Aprovació relació de pagaments del Pressupost 2012. (PRP2012/119).
 7. Aprovació llicències urbanístiques. (PRP2012/97).
 8. Modificació de l'acord adoptat a la JGL del 18/04/2011 d'aprovació de la certificació nº 4 de les obres de reforma i ampliació d'un edifici municipal per a la creació d'un centre de suport empresarial, al carrer Marià Borrell. (PRP2012/108)
 9. Modificació del contracte de gestió del servei de manteniment del verd urbà públic de Cardedeu per a les zones 1 i 2. (PRP2012/107).
 10. Aprovació de l'expedient de contractació i licitació del servei de control de coloms en el terme municipal de Cardedeu. (PRP2012/109).
 11. Aprovació de la memòria valorada per a la instal.lació d'enllumenat exterior a l'accés de la sala polivalent de la Tèxtil Rase. (PRP2012/111).
 12. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Cardedeu i l'Associació Fira de Sant Isidre, per l'any 2012. (PRP2012/104)
 13. Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials a la família C.el K. (PRP2012/102)
 14. Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials a la família E.J. (PRP2012/110).
 15. Modificació de l'acord de la JGL del 26/07/2011 de concessió d'ajut econòmic. (PRP2012/115)
 16. Pagament despesa bonificació família nombrosa a l'escola bressol municipal can Serra. (PRP2012/114)
 17. Altes de guals per entrada i sortida de vehicles a la via pública. (PRP2012/117)
 18. Aprovació calendari festius i obertura d'establiments comercials en festiu per a l'any 2012. (PRP2012/118)
 19. Adjudicació de la contractació de l'elaboració del Pla local de prevenció de residus de Cardedeu. (PRP2012/124)
Darrera actualització: 2.07.2015 | 13:21