JGL 13 gener 2014

Dilluns, 13 de gener de 2014 a les 13:00

Ordre del dia:

  1. Aprovació de les actes nºs 46 i 47 corresponents a la sessions dels dies 23 i 30 de desembre de 2013, respectivament.

Regidoria d'hisenda: PRP2014/7- Aprovació de pagaments extrapressupostaris diversos. PRP2014/8- Aprovació de despeses i pagaments diversos. PRP2014/9- Aprovació del pagament de factures. PRP2014/6- Aprovació del text del conveni entre el Consell Comarcal del Bàges i l'Ajuntament de Cardedeu per la prestació dels serveis del sistema de gestió de cementiris municipal (Gescem). Regidoria d'urbanisme: PRP2014/1- Aprovació de les llicències urbanístiques. Assumptes a incloure per declaració d'urgència:
Regidoria de Promoció econòmica: Aprovació calendari i acord de realització Fira d'antiguitats amb l'empresa Esdeveniments, S.L., per a l'any 2014. Regidoria de Via Pública, obres i serveis: Contractació del subministrament de 750 unitats de T10 social del servei de bus urbà de Cardedeu per al 2014.

Darrera actualització: 26.03.2019 | 14:01