JGL 13 desembre 2011

Del 20 de desembre de 2011 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
  1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 5 de desembre de 2011.
  2. Aprovació llicències urbanístiques.
  3. Aprovació de la baixa i nova liquidació de la taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal•lacions a nom de Geresma Assessorament, S.L.
  4. Aprovació de declaració de crèdits incobrables de multes de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
  5. Aprovació de declaració de crèdits incobrables dels expedients administratius de constrenyiment de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
  6. Aprovació de la pròrroga del contracte en règim de concessió administrativa de la concessió administrativa de la gestió del servei públic municipal del Centre de Dia de Cardedeu.
  7. Aprovació de la distribució del tram supramunicipal per al foment de la prestació supramunicipal de serveis corresponents a la participació en els ingressos de la Generalitat any 2010.
  8. Canvi de dia de la sessió de la Junta de Govern local de la setmana vinent.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 13:38