JGL 12 maig 2009

Del 12 de maig de 2009 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
 1. Aprovació de les actes de les sessions del dia 28 d'abril i 5 de maig de 2009.
 2. Aprovació pagaments diversos.
 3. Aprovació factures diverses.
 4. Aprovació llicències urbanístiques.
 5. Acceptació de recurs de revisió i concessió de llicència urbanística a Domestica Sede, S.L.
 6. Actualització del preu públic per a la utilització de la masia de Sant Hilari.
 7. Resolució del contracte de concessió del servei públic de gestió del bar del Patronat municipal d'esports de Cardedeu.
 8. Autorització de canvi de vehicle de la llicència de taxi nº 4.
 9. Aprovació de la certificació nº 8 de les obres de construcció d'una sala esportiva al CEIP Dolors Granés.
 10. Aprovació de la memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut per a la reparació de l'asfalt a la carretera de les Aigües.
 11. Contractació de les obres per a la reparació de l'asfalt a la carretera de les Aigües.
 12. Adjudicació definitiva de les obres de construcció de carril bici i passos elevats per accés a l'IES Manel Raspalli a l'IES El Sui i a l'escola de les Aigües.
 13. Contractació del servei de vigilància de la Fira de Sant Isidre 2009.
 14. Contractació de la gestió del servei de biblioteca escolar del CEIP Les Aigües, per a ús públic en horari no escolar.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 10:29